Home De Lier 23 juni Plukmorgen en speurtocht in Boeregoed Volkskas boven verwachting

23 juni Plukmorgen en speurtocht in Boeregoed Volkskas boven verwachting

speurtochtplukdag (2) 

De Lier – Afgelopen  zaterdag werd er in de Boeregoed Volkskas een speurtocht voor kinderen georganiseerd, waarbij ze zelf aardbeien en krootjes mochten oogsten voor eigen eet. Hoewel het hier ging om een probeersteltje, kwamen er ruim 300 mensen opdagen en was er (gelukkig aan het eind) geen aardbeitje meer over.

Het doel van de plukmorgen was tweeledig. Ten eerste zien de initiatiefnemers van de Volkskas dat steeds meer kinderen moeite hebben om gezonde kost te eten en daarbij ook vaak de achtergrond niet kennen. Het tweede doel van de morgen was om mensen een kijkje in de kas te laten nemen nemen en mogelijke vrijwilligers te ‘’strikken’’ Veel kinderen wilden weten waarvoor bepaalde kruiden gebruikt worden of hoe bijvoorbeeld Koolrabi smaakt. Niet alleen hierop werd ingespeeld, maar bovendien werd er uitgelegd hoe sluipwespjes en andere biologische bestrijding in z’n werk gaat. Grappig was dat veel kinderen het allemaal erg interessant vonden. Eén kind was na afloop overtuigd en wil nu later tuinder worden!

De ‘’Boeregoed Volkskas’’ is pas dit jaar officieel gestart. De volkskas, is een initiatief voor en door vrijwilligers. De initiatiefnemers van de Volkskas willen kreten en trends als ‘’local  for local’’, ‘’urban farming’’, biodiversiteit omzetten in draadkracht

Een ieder die een uurtje vrij heeft kan in de Volkskas helpen in ruil voor een maaltje groenten. Met de Volkskas wordt ook beoogt om mensen uit verschillende lagen van de locale bevolking met elkaar in contact te brengen en worden mensen die in een sociaal isolement zitten door vrijwilligers geholpen. Ook worden mensen die werkeloos thuis zitten geholpen aan werkervaring. Bovendien wordt aan scholieren en studenten in praktijk bijgebracht hoe producten geteeld worden. Kennis vanuit de tuinbouw van vroeger wordt hierbij gecombineerd met hedendaagse kennis. Daarbij worden teeltproeven gedaan van zowel groenten als fruit, die bijvoorbeeld vroeger werden geteeld in de regio. Tenslotte is het de bedoeling om met het project voeding uit de regio Westland/Delfland in de eigen en omliggende regio te promoten.

De Volkkas zoekt vrijwilligers die willen meewerken aan het project. Dagelijks kan worden geholpen in de tuin en iedere zaterdagmorgen is er een inloopmorgen, waarin geïnteresseerde vrijwilligers vrijblijvend een kijkje kunnen nemen.