Home Disclaimer, copyright en de huisregels

Disclaimer, copyright en de huisregels

Vrijwaring
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van District8 of de fotograaf worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van District8, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op District8 geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van District8, of met de tijdelijke onmogelijkheid om District8 te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van District8 verkregen is.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geĆÆnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Huisregels
District8 geeft u de mogelijkheid te reageren op nieuwsartikelen op District8.net. Op deze manier willen we u betrekken bij het nieuws en u de kans geven uw mening te uiten over wat er in de regio gebeurt. Bij het uiten van uw mening wordt u wel geacht uzelf te houden aan de huisregels. Doet u dat niet wordt uw bericht niet gepubliceerd. Maakt u het echt te bont kunnen we u ook een IP ban geven. Het is wellicht de moeite waard om te weten dat bij iedere reactie het IP adres vanwaar wordt gereageerd wordt vastgelegd.

  • Houd u aan de wet. Dat betekent dat u niet mag discrimineren (op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht en noem maar op). Oproepen tot geweld en/of haat zijn ook niet toegestaan.
  • Ga fatsoenlijk en met respect met elkaar om. Daag mensen gerust uit, maar hou het sportief. Scheldpartijen, beledigingen of bedreigingen voegen niets toe aan een discussie.
  • Maak uw reactie niet te kort of te lang. Hele verhandelingen over een bepaald onderwerp zullen door de meeste lezers als saai worden gezien. Korte reacties als “Tjongejonge” of “Helemaal mee eens!” voegen niets toe aan de discussie en zullen dus ook niet worden geplaatst.
  • Reageer als uwzelf of onder pseudoniem. Reacties onder een overduidelijk pornografische naam, scheldwoord of valse naam zijn niet toegestaan.
  • Reageer op de inhoud van het artikel, niet over de vorm of de relevantie ervan. Ook reacties die geheel niets toevoegen aan het onderwerp zullen niet worden gepubliceerd.
  • CommerciĆ«le boodschappen, spam of irrelevante verwijzingen naar andere websites worden niet gepubliceerd.
  • Schrijf duidelijk Nederlands. Berichten in een andere taal, een voor ons onbegrijpelijke straat / sms taal of berichten die barsten van de spelfouten zullen niet worden gepubliceerd. Ook berichten die (grotendeels) bestaan uit hoofdletters zullen worden verwijderd.
  • Het openbaar maken van persoonlijke gegevens of privacy gevoelige informatie van bezoekers, of niet-bezoekers van de site is niet toegestaan. Reacties waarin dit gebeurt, zullen worden bewerkt of verwijderd.

De redactie van District8 kan om deze en overige redenen weigeren bepaalde reacties te plaatsen. Hierover wordt niet gecommuniceerd. Toch reacties gezien die naar uw mening over de schreef gaan? Dat kan, het is mensenwerk, dus fouten kunnen worden gemaakt. ook door ons Stuurt u dan aub een mail via ons mailformulier, met daarin het tijdstip van de door u als aanstootgevend beoordeelde reacties, het artikel waarop is gereageerd (de titel en bijvoorbeeld de URL) en de reden dat u reageert. Dan bekijken wij de reactie nogmaals en beslissen of we de reactie weghalen of niet.

De inhoud van de reacties valt onder de verantwoordelijkheid van de inzenders. Het feit dat een mening of visie op maatschappelijke gebeurtenissen wordt gepubliceerd, impliceert niet dat de redactie van District8 die mening ook deelt of op welke wijze dan ook ondersteunt. Het is voor de redactie niet mogelijk in te staan voor het waarheidsgehalte van reacties op artikelen.