Home Het arrestatieteam

Het arrestatieteam

[private]Voor het aanhouden van vuurwapengevaarlijke verdachten beschikt de Nederlandse politie over zes “aanhoudings en ondersteunings-eenheden” ook wel arrestatieteams genoemd. De meeste teams draaien gemiddeld 300 tot 350 zaken per jaar.

Elk team bestaat uit c.a 28 medewerkers. Er zijn twee sectiecommandanten, een teamchef en er is ondersteunend personeel. Een arrestatieteam kent het werkgebied waarvoor zij verantwoordelijk is uiteraard goed, maar moet ook in staat zijn om een ander team in het land zonder problemen te vervangen. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan het afstemmen van procedures en werkwijzen. Het arrestatieteam levert een belangrijke bijdrage aan de geweldsbeheersing. Jaar in jaar uit slagen zij er in om met een minimum aan geweld de meest risicovolle aanhoudingen uit te voeren. Hierdoor worden de risico’s voor het publiek, politiefunctionarissen en verdachten tot een minimum beperkt.

Arrestatieteam in actie Foto: Remco Suiker

Het grootste deel van hun tijd besteed het team aan het planmatig aanhouden van verdachten van wie bekend is dat zij vuurwapengevaarlijk zijn en van wie mag worden aangenomen dat zij zich met vuurwapen geweld tegen de politie of anderen zullen verzetten. Alleen in films worden levensgevaarlijke criminelen aangehouden door een enkele agent. In werkelijkheid gebeurt dit in teamverband. In arrestatieteamverband in dit geval. Arrestatieteam in actie Foto: Remco SuikerDe hulp van het Arrestatieteam wordt onder andere ingeroepen bij zoals eerder beschreven risicovolle aanhoudingen. Maar ook bij beveiliging van objecten en personen, waaronder infiltranten, getuigen en verdachten en vips. Ook kan het arrestatieteam worden ingezet bij levensbedreigende situaties, denk hierbij aan personen die dreigen van een dak te springen of op een andere manier zichzelf of anderen iets aan willen doen. De verrasende en overrompelende werkwijze van een arrestatieteam heeft de meeste keren succes. Vrijwel zonder vuurwapen gebruik houden de Nederlandse teams jaarlijks zo’n 1200 vuurwapen gevaarlijke verdachten aan.Als er zich in het normale politiewerk een levensbedreigende situatie voordoet, werkt het AT steeds vaker samen met andere hulpdiensten.

Zo werd een tot wanhoop gedreven man die zichzelf op het NS-station in Den Haag probeerde in brand te steken, aangehouden. Goede samenwerking met noodhulpdiensten zoals de brandweer, politie onderhandelaars en een verrassingactie van het Arrestatieteam zorgden ervoor dat deze situatie tot een goed einde werd gebracht.

Arrestatieteam in actie Foto: Remco Suiker

De inzet van een arrestatieteam wordt algemeen beschouwd als een “zwaar geweldsmiddel”. Dit heeft alles te maken met de wijze van optreden van arrestatieteams. Een arrestatieteam treedt op als een operationele eenheid en maakt daarbij gebruik van specifieke aanhoudingstechnieken en tactieken. Kenmerkend voor het optreden van arrestatieteams bij aanhoudingen buiten heterdaad is dat het optreden er op is gericht de aan te houden, vuurwapengevaarlijk geachte persoon of personen geen gelegenheid te bieden van zijn/hun vuurwapen(s) gebruik te maken. De werkwijze van arrestatieteams is gebaseerd op snelheid van handelen en het verrassingseffect. Zo worden woningen standaard betreden zonder toestemming van de bewoner, worden aangehouden personen meteen na hun aanhouding geboeid, en wordt hun veelal een zak of een blindoek over het hoofd getrokken. De overrompelende werkwijze van een arrestatieteam houdt daarom een ernstige inbreuk in op grondrechten van de betrokken burger(s) zoals het huisrecht en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Voor de inzet van een arrestatieteam is toestemming vereist van het openbaar ministerie.

Arrestatieteam in actie Foto: Remco SuikerEen arrestatieteam beschikt ten behoeve van een adequate uitoefening van zijn taak over afwijkende bewapening, uitrusting en kleding. De bewapening van een lid van het arrestatieteam verschilt normaal gesproken nauwelijks van de bewapening van normale agenten. Arrestatieteams worden onder de meest verschillende omstandigheden ingezet en stellen dan ook per inzet de uitrusting samen. Men heeft in ieder geval de beschikking over het standaard pistool, de Walther P5. Verder kan men zwarte Nomex overalls gebruiken, in combinatie met verschillende Kevlar kogelwerende vesten, Nomex handschoenen, een helm, speciale schoenen en verschillende beschermende Kevlar schilden en lichaamsbepansering. Verder kan een arrestatieteam gebruik maken van een Heckler & Koch semi automatische pistoolmitrailleur, zij mogen dit wapen echter alleen in uitzonderlijke omstandigheden op de automatische stand meevoeren. Hiervoor is de toestemming van de minister van Justitie nodig.

Soms is een agressieve verdachte zo ‘onbereikbaar’ dat hij niet te benaderen is. Een arrestatieteam moet er dan te ver vandaan blijven om pepperspray of een wapenstok te kunnen gebruiken. Met scherp schieten is ook niet aan de orde. Of misschien is er te veel gevaar voor de omgeving om een vuurwapen te gebruiken. In dit soort gevallen biedt een stunbag uitkomst. Die is geschikt om op een afstand tussen de 3 en 25 meter te gebruiken. Een verdachte die geraakt wordt, is enkele seconden uitgeschakeld. Voor een arrestatieteam is dat genoeg om hem te overmeesteren. Bovendien gaat er van de aanblik van het wapen, het geluid van het doorladen en de geweldige knal ook een psychologische werking uit. Sinds verledenjaar hebben de arrestatieteams de beschikking over de stunbag. Dit projectiel bestaat uit een rond zakje De kop is gevuld met 40 gram (ca. vijfhonderd kogeltjes) fijn loodhagel, dat wordt afgeschoten met een Mossberg jachtgeweer, een shotgun kaliber 12. Dat type vuurwapen wordt ook wel voor het afschieten van traangasgranaten. Stunbags worden gebruikt door arrestatieteams om een verdachte op enige afstand tijdelijk te kunnen uitschakelen, met – in vergelijking met scherpe munitie – minder risico de verdachte ernstig te verwonden of te doden. Voor het toepassen van de stunbag is een speciale training vereist. Inslagen op de borst of hoofd kunnen dodelijk zijn.

Arrestatieteam in actie Foto: Remco Suiker

De arrestatieteams van de politie krijgen dit jaar ook de beschikking over speciaal getrainde honden. De inzet van deze honden kan de veiligheid van politie en anderen vergroten. Ook kan dit het gebruik van vuurwapens voorkomen of verminderen. Minister Remkes en minister Donner hebben dit besloten na positieve ervaringen bij het arrestatieteam van de politie Rotterdam-Rijnmond. Daar werd in 2004 een proef met een hond gehouden. Arrestatieteams kunnen de honden bijvoorbeeld inzetten bij het doorzoeken van panden waarin verdachten met vuurwapens zich schuilhouden. De honden zijn getraind stil te zijn, zodat verdachten niet worden gealarmeerd. De honden kunnen ook verdachten vastpakken en vasthouden. Verder kunnen de honden onder meer verdachten opsporen in een afgezet buitengebied, bijvoorbeeld na een gewapende overval. Ook kunnen zij aan de achterkant van een gebouw een vluchtweg afsluiten als het arrestatieteam een inval doet. De honden worden geselecteerd op hun rustige en sociale karakter. Deze honden zijn beter te beheersen en betrouwbaarder. Een gewone politiesurveillancehond is niet geschikt voor een arrestatieteam.

Bij het binnendringen vaan een woning gaat de voorkeur uit naar een inval zonder al teveel lawaai waarbij bijvoorbeeld de slotenspecialist binnen het team geruisloos het slot forceert dit is helaas niet altijd mogelijk omdat criminelen van hun woningen of werkplaats een vesting hebben gemaakt met rolluiken achter de deuren, gepantserde deuren, tralies, camera’s en waakhonden. Het arrestatieteam plant een aanhoudinginval indien dit zich toelaat zo uitgebreid als mogelijk en neemt hierbij zo weinig mogelijk risico’s. Bijv. als de aanhouding van een verdachte niet thuis kan worden uitgevoerd omdat het gevaar zou opleveren wordt hij wel op straat of in de auto aangehouden.

Arrestatieteam in actie Foto: Remco Suiker

Met het toenemende geweld en wapengebruik neemt ook de vraag naar inzetten van de arrestatieteams toe. Zoals eerder beschreven worden de teams ook ingezet bij beveiliging van objecten en personen, waaronder infiltranten, getuigen en verdachten en vips. Door dit alles neemt de werkdruk bij de teams toe. Mede hierdoor is er op dit moment sprake van een te kort aan mensen binnen het arrestatieteam. Politiemensen solliciteren niet omdat zij denken dat dit werk moeilijk te combineren is met een normaal prive leven en dat de toelatingseisen te hoog zijn. Als je interesse hebt in werken bij het AT, spreekt het voor zich dat je te allen tijde gemotiveerd moet zijn voor de inhoud van het werk. Het gaat nagenoeg altijd om leven en doodkwesties. Verder wordt er gewerkt met strakke procedures. Dat vraagt iets van medewerkers. Als medewerker van een arrestatieteam bezit je de volgende competenties.

* Samenwerken
* Lerend vermogen
* Oordeelsvorming
* Aanpassingsvermogen
* Professioneel handelen
* Prestatiemotivatie
* Daadkracht
* Stressbestendigheid
* Emotionele weerbaarheid
* Contactuele vaardigheden
* Zelfreflectie

Voor de functie heb je minimaal een diploma op niveau 3 (politiemedewerker) met minimaal twee jaar politie-ervaring. Of je hebt een diploma op niveau 4 (allround politiemedewerker). Voor het werk het AT zijn we op zoek naar mannen en vrouwen die onder druk goed kunnen presteren. Je bent een teamplayer, maar kunt ook als individu vooruitdenken en improviseren. Je bent fysiek en mentaal vaardig, hebt doorzettingsvermogen en een flinke dosis mensenkennis. Je moet gezond zijn en over een goede lichamelijke en mentale conditie beschikken. Langdurige en onregelmatige werktijden zijn voor jou geen enkel probleem. Je draagt geen bril (contactlenzen geen bezwaar). Voor het dragen van contactlenzen geldt de landelijke politie visuseis. Je gezichtsvermogen (de visus) moet zonder correctie, dus zonder gebruik van bril of contactlenzen, aan de volgende criteria voldoen: minimaal 0,25 op elk oog. Met correctie geldt de eis: beide ogen gezamenlijk minimaal 1,0 en het slechtste oog minimaal 0,5. Houd er rekening dat je bij verlies van een contactlens nog steeds zonder problemen je weg moet kunnen vinden (vooral in het donker). Je kunt je visus laten meten bij een opticien.

[/private]