Home Speciale eenheden

Speciale eenheden

In Nederland zijn diverse “speciale eenheden” actief via deze pagina wil ik dieper ingaan op welke eenheden er zijn en wat hun fucties zijn. Klik op de blauwe tekst voor meer informatie over de eenheid. IK zal regelmatig aanvullingen plaatsen.

In bepaalde gevallen is het in Nederland mogelijk speciale eenheden van politie en defensie in te zetten. Bijvoorbeeld bij het beeindigen van levensbedreigende situaties. Of voor het aanhouden van wapengevaarlijke en/of van terrorisme en grof geweld verdachte personen. Het kabinet heeft besloten tot een nieuw stelsel van speciale eenheden en de oprichting van een overkoepelende Dienst Speciale Interventies (DSI) bij het Korps Landelijke Politiediensten.

Deze dienst heeft bij de bestrijding van terroristische acties of zware criminaliteit de leiding over de inzet van speciale eenheden. De DSI opereert op gezag van het Openbaar Ministerie. Het stelsel, bestaande uit vier soorten speciale eenheden, is erop gericht politie- en militaire vaardigheden te combineren om flexibel te kunnen optreden. Via deze pagina geef ik u een overzicht van speciale eenheden die actief zijn in Nederland.

De Dienst Speciale Interventies (DSI) is een nieuwe dienst waarin alle speciale eenheden van politie en defensie samenwerken. Aanleiding voor de oprichting van de DSI is de arrestatie eind 2004 van twee leden van de Hofstadgroep in Den Haag. Bij de eerste poging raakten leden van het arrestatieteam Haaglanden dat aanvankelijk hiervoor werd ingezet, zwaargewond toen een van de terroristen een handgranaat naar hen gooide. Uiteindelijk hadden speciale eenheden toen een hele dag nodig om de daders veilig in te kunnen rekenen. Om dit soort heikele situaties voortaan te voorkomen, zijn er met de DSI voor het eerst politietaken samengevoegd met defensiewerkzaamheden. Met de nieuwe Dienst Speciale Interventie moet een slagvaardige organisatie ontstaan waardoor speciale eenheden zo snel mogelijk zijn in te zetten.

* Aanhoudings- en Ondersteuningseenheden (arrestatieteams) van regiopolitie of Koninklijke Marechaussee. De eenheden zijn bedoeld voor het aanhouden van vuurwapengevaarlijke verdachten met als doel het beeindigen van een reguliere criminele situatie, ongeacht eventuele banden met terroristische activiteiten.

* Unit Interventie (voorheen: de Bijzondere Bijstandseenheid ( Snelle Interventie Eenheid). De Unit legt zich toe op kleinschalige operaties met een hoog risico. Zijn er explosieven of zware vuurwapens in het geding of bestaat het risico van opofferingsbereidheid van verdachten of NBC-dreiging, dan rukt deze eenheid uit. Ze is samengesteld uit personeel van Defensie en Politie.

* Unit Expertise en Operationele Ondersteuning (UE&OO). Hiertoe behoren de scherpschutters van de DSI, die tegenstanders op lange afstand kunnen uitschakelen. Politie en Defensie leveren ieder de helft van de scherpschutters.

Naast deze speciale eenheden voor de inzet in Nederland beschikt Defensie ook over special forces van het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers die in het buitenland kunnen worden ingezet. Ze zijn in staat op te treden tegen terroristische organisaties en hun infrastructuur.